บริการของเรา

   บริษัท สปายแบงค์คอก จำกัด


 

ความหมายของ นักสืบเอกชน

    นักสืบเอกชนคือนักสืบที่ทำงานอย่างเป็นอิสระหรือไม่ได้รับการจ้างงานโดยตรงจากหน่วยงานตำรวจหรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ นักสืบเอกชนมักมีหน้าที่ในการสอบสวนคดีเพื่อรับข้อมูล สอบถามพยาน เก็บหลักฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในคดีต่าง ๆ

 

    นักสืบเอกชนมักทำงานอย่างอิสระ โดยมีตัวแทนลูกค้าหรือลูกค้าที่ต้องการให้พวกเขาสืบสวน บางครั้งนักสืบเอกชนยังเป็นผู้ประมวลผลในกระบวนการศึกษาคดีและการเตรียมคดีสำหรับการนำเสนอให้กับทางศาล นักสืบเอกชนอาจทำงานในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสถานที่ทำงานอย่างเป็นสำนักงานเพื่อดำเนินการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ นักสืบเอกชนมักต้องมีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับการสืบสวนเช่น การสอบถามพยาน การเก็บรักษาหลักฐาน การวิเคราะห์ช่องว่าง และการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ นอกจากนี้ พวกเขายังต้องมีความสามารถในการเขียนรายงานอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถแสดงผลการสืบสวนให้เจ้าหน้าที่หรือลูกค้าทราบได้เป็นอย่างดี บริษัทนักสืบเอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ ระดับต้นๆของเมืองไทย มีมาตรฐาน การทำงานมากว่า 15 ปี  เราทำงานเป็นทีมมีระบบขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลและ วางแผน  อย่างรอบครอบก่อนปฎิบัติงานจริง เรายินดีสืบหาความจริงในสิ่ง ที่คุณอยากรู้ได้ทุกๆ เรื่อง บริการงาน สืบทั่วไป สืบพฤติกรรมบุคคล สืบเรื่อง ชู้สาว สืบธุรกิจ  สืบทรัพย์สิน  สืบคนหาย สืบรถหาย สืบทะเบียนรถ สืบหา หลักฐานสู้คดีหรือฟ้องคดี ติดตามหมายจับคดีต่างๆ ตรวจสอบ เบอร์โทรศัพท์ สืบที่ทำงาน สืบหาหลักฐานถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ 


" นักสืบตัวจริง เชื่อถือได้ พร้อมรับงานสืบทั่วไทย ปรึกษาเราได้ฟรี "

สืบบุคคล

 • สืบติดตามพฤติกรรมคนรัก สามี / ภรรยา / คนในครอบครัว / ญาติ

 • สืบชู้สาวพฤติกรรมนอกใจ แอบมีกิ๊ก มีชู้ มีบ้านเล็ก บ้านน้อย

 • สืบข้อมูล ประวัติบุคคล บัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร์

 • สืบพฤติกรรมบุคคลในองค์กร หรือหน่วยงานราชการ

 • สืบจับบุคคล ตามหมายศาล

 • สืบประวัติการก่ออาชญากรรม

 • สืบประวัติบุคคลก่อนรับเข้าทำงาน

 • สืบหาหลักฐาน ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ เพื่อสู้คดี หรือฟ้องคดี

สืบทรัพย์สิน

 • สืบข้อมูลการถูกยึดทรัพย์ของ กรมบังคับคดี

 • สืบรถหาย

 • สืบเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของ คู่ค้า หรือ ผู้ร่วมทุน

 • สืบทรัพย์สิน หรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคล หรือนิติบุคคล

 • สืบการทุจริต รั่วไหล หรือบ่อนทำลายในองค์กร

 • สืบหา จับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย

 • หรือติดตามทรัพย์สินใน  หน่วยงานสูญหาย

 

สืบธุรกิจ

 • สืบหา แหล่งที่มาของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

 • สืบเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า หรือ ผู้ร่วมทุน

 • สืบทรัพย์สินสูญหาย

 • สืบหาข้อมูล ยุทธวิธี ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งทางการค้า

 • สืบหาหลักฐานเพื่อสู้คดี หรือฟ้องคดีต่างๆ

สืบทั่วไป

 • สืบจับตามหมายศาล

 • สืบทะเบียนประวัติอาชญากร

 • สืบพฤติกรรมข้าราชการ นักการเมือง

 • สืบหาหลักฐานการทุจริต ประพฤติมิชอบ

 • สืบหาข้อมูลหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง

 

เงื่อนไขการว่าจ้าง

 • ก่อนอื่นลูกค้าสามารถติดต่อพูดคุยแจ้งเรื่องราว และจุดประสงค์สิ่งที่ลูกค้าต้องการให้

 • ทีมงานทำคืออะไร รายละเอียดงานเป็นอย่างไร ใช้ระยะเวลาการทำงานกี่วัน ตกลงเจรจากัน ให้เข้าใจกันก่อน

 • สอบถามและตกลง เรื่องค่าใช้จ่ายในการทำงาน ลูกค้าสะดวกสามารถ นัดทำสัญญาว่าจ้างได้ หรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกเปิดเผยตัวตน สามารถ พูดคุย ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น

 • โทรศัพท์ อีเมลล์ ไลน์ ได้ครับข้อมูลการว่าจ้าง หรือเอกสารต่างๆ ของลูกค้าเราจะเก็บเป็นความลับอย่างดีที่สุด

 • การชำระเงินค่าจ้าง เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของบริษัท


ช่องทางการชำระเงิน